Współcześnie coraz więcej mówi się o przyznawaniu odszkodowań za błędy medyczne. Jednocześnie niewiele osób jest w stanie powiedzieć czym konkretnie one są. Warto zdawać sobie sprawę, że nie każdy błąd medyczny jest jednocześnie błędem lekarskim. Eksperci od pozyskiwania odszkodowań wyjaśniają znaczenie tych pojęć.

Błąd medyczny, błąd w sztuce lekarskiej, zdarzenie medyczne czy zaniedbanie?

Definicja zdarzenia medycznego pochodzi z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta, która pochodzi z 2008 roku. Mówi ona, że zdarzenie medyczne to każda sytuacja, w której personel medyczny podejmował działania mające na celu ratowanie zdrowia lub życia pacjenta, a pomimo tego nieumyślnie spowodował szkodę. Pacjent mógł w wyniku takich działań zostać zarażony wirusami lub innymi drobnoustrojami, jego ciało mogło zostać uszkodzenie, a w skrajnych sytuacjach mogło dojść nawet do śmierci. Żeby dane zdarzenie w świetle prawa zostało uznane za zdarzenie medyczne, działania personelu muszą być sprzeczne z aktualnym stanem wiedzy medycznej.

Błąd lekarski i błąd medyczny

W przypadku błędu lekarskiego i błędu medycznego brakuje dokumentów, które jednoznacznie je definiują. W takiej sytuacji nie pozostaje nam nic innego jak tylko ustalić definicję na podstawie dotychczasowych wyroków sądów.

Zarówno błąd lekarski, jak i błąd w sztuce lekarskiej oznaczają praktycznie to samo. Mamy z nimi do czynienia, kiedy lekarz narusza reguły postępowania właściwe dla swojej profesji. Przykładem błędu lekarskiego jest przeprowadzenie zabiegu w sposób niezgodny ze stanem aktualnej wiedzy medycznej. W takiej sytuacji odpowiedzialność za szkody pacjenta leży tylko i wyłącznie po stronie lekarza.

Warto zdawać sobie sprawę, że nie każdy błąd medyczny będzie jednocześnie błędem lekarskim, gdyż jest to pojęcie znacznie szersze. W trakcie procesu leczenia kontakt z pacjentem mają nie tylko lekarze, ale także inny personel medyczny – na przykład pielęgniarki czy rehabilitanci. Lekarze nie mogą brać odpowiedzialności za wykroczenia, których dopuścili się inni pracownicy szpitala lub placówki medycznej.

Z jakimi błędami medycznymi możemy się spotkać?

Specjaliści od pozyskiwania odszkodowań dla pacjentów spotykają się na co dzień z różnymi rodzajami błędów medycznych. Zaliczamy do nich między innymi:

  • błędy organizacyjne. Ich istotą jest pogorszenie stanu pacjenta w wyniku błędów organizacyjnych opieki medycznej. Takie błędy są najczęściej wynikiem złych decyzji osób zarządzających opieką medyczną,
  • błędy diagnostyczne bardzo często negatywnie wpływają na stan zdrowia pacjentów. Dochodzi do nich, kiedy lekarz błędnie zidentyfikuje chorobę lub wręcz zdiagnozuje dolegliwość, która nie istnieje. Popularność błędów diagnostycznych można tłumaczyć między innymi tym, że wiele chorób daje podobne objawy. Niekiedy jest to także spowodowane brakiem wiedzy lekarza,
  • błędy terapeutyczne to jak sama nazwa wskazuje błędy polegające na zastosowaniu metody leczenia, która nie jest odpowiednia w przypadku konkretnego pacjenta, czy też danego schorzenia. Mogą mieć one postać przepisania nieodpowiednich leków, które zamiast poprawić, pogarszają stan zdrowia pacjenta,
  • błędy techniczne, czyli niewłaściwe przeprowadzenie zabiegu leczniczego. Błędy techniczne powszechnie zdarzają się przy operacjach, a także przy znacznie prostszych zabiegach.

Poszkodowani w wyniku błędu lekarskiego lub błędu medycznego – co robić?

Pacjenci lub rodziny pacjentów, którzy zostali poszkodowani przez lekarzy lub personel medyczny mają pełne prawo, żeby ubiegać się o odszkodowanie. Warto mieć świadomość, że opieka zdrowotna nie jest bezkarna i musi ponieść odpowiedzialność za swoje błędy. Dróg postępowania w takiej sytuacji jest kilka. Z całą pewnością warto zgłosić się do kancelarii adwokackiej, która ma doświadczenie w wygrywaniu tego typu spraw. Więcej informacji o tym, co robić, kiedy zostaliśmy poszkodowani przez personel medyczny znajdziemy na stronie bladlekarza.com. Warto dochodzić swoich praw, gdyż statystyki pokazują, że pacjenci coraz częściej mogą liczyć na wysokie odszkodowania.